Responsive image


data Titol document
25-02-2021 Decret de presidència - Consells Comarcals

Model de decret de presidència dels consells comarcals per exercir la sobirania fiscal

21-01-2021 Moció

Des de l'Assemblea aconsellem als ajuntaments utilitzar la fòrmula del decret d'alcaldia per fer sobirania fiscal. Aquesta moció només s'ha de presentar en el cas que no sigui possible fer un decret d'alcaldia.

19-01-2021 Díptic sobirania fiscal particulars i empreses

Descarrega el díptic de sobirania fiscal dirigit a particulars i empreses

19-01-2021 Díptic sobirania fiscal gestories

Descarrega el díptic de sobirania fiscal dirigit a gestories

19-01-2021 Fulletó - 5 motius

Descarrega el fulletó amb 5 motius per fer sobirania fiscal

11-12-2020 Decret d'alcaldia

Model de decret d'alcaldia per exercir la sobirania fiscal en un municipi.

10-12-2020 Manual de sobirania fiscal

Descarrega el manual que especifica com fer sobirania fiscal

19-10-2020 Model 226 de l’Agència Tributària de Catalunya

L’accés al formulari telemàtic requereix identificació digital.

19-10-2020 Model S29. Sol·licitud presencial de constitució de dipòsits en efectiu (Tarragona)

Document per sol·licitar la constitució de dipòsits en efectiu davant l'Agència Tributària de Catalunya presencialment

19-10-2020 Model S28. Sol·licitud presencial de constitució de dipòsits en efectiu (Lleida)

Document per sol·licitar la constitució de dipòsits en efectiu davant l'Agència Tributària de Catalunya presencialment

19-10-2020 Model S27. Sol·licitud presencial de constitució de dipòsits en efectiu (Girona)

Document per sol·licitar la constitució de dipòsits en efectiu davant l'Agència Tributària de Catalunya presencialment

19-10-2020 Model S26. Sol·licitud presencial de constitució de dipòsits en efectiu (Barcelona)

Document per sol·licitar la constitució de dipòsits en efectiu davant l'Agència Tributària de Catalunya presencialment

Responsive image