Responsive image


Què és la sobirania fiscal?
És una acció d’apoderament ciutadà que consta en pagar els nostres impostos, habitualment recaptats per la hisenda espanyola, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

A qui va dirigida aquesta campanya de Sobirania Fiscal?
A persones físiques (autònoms, persones assalariades) i jurídiques (empreses, entitats, sindicats, patronals, partits polítics, administracions públiques...).

Quins impostos puc liquidar a l’Agència Tributària de Catalunya?
Tots aquells impostos que es paguen directament l’Agència Tributària espanyola, com ara l’IVA, l’IRPF o l’Impost de societats, així com la declaració de la renda, si et surten a pagar.

Quan és el proper pagament trimestral d’impostos?
La liquidació d’impostos del primer trimestre del 2021, que té com a data límit de pagament el 20 d'abril de 2021. Recordem que per garantir bona gestió es molt recomanable fer pagament el dia 10 d'abril

Quan s’ha d’efectuar l’ingrés?
Per una bona gestió de l'Agència Tributària de Catalunya, et recomanem realitzar l'ingrés com a molt tard 10 dies abans de la finalització del termini de la seva presentació. La data màxima de presentació dels impostos, exceptuant la liquidació de l’IVA del 4t trimestre, per norma general és el dia 20. Per tant, recomanem fer l’ingrés el dia 10 del mes que toqui.
Pots consultar el calendari aquí

Com ho haig de fer per pagar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya?
Per fer-ho, primer caldrà que entris al web de l’Agència Tributària Espanyola, omplis i presentis el formulari de liquidació corresponent, de la mateixa manera que ho fas habitualment però amb un únic canvi: on demana el compte corrent, no hauràs de posar el teu número de compte, sinó el de l’Agència Tributària Catalana de la demarcació que et correspongui, que és diferent per cada demarcació:

És important que no oblidis que has de presentar telemàticament, com sempre, el model d’autoliquidació a l’AEAT. L’única cosa diferent és el compte de domiciliació.
A continuació, per tal d’efectuar l’ingrés a l’Agència Tributària Catalana, tens l’opció de presentar el formulari telemàticament o presencialment. En aquest enllaç trobaràs els formularis per a cada modalitat.

Si ho necessites, t’oferim un seguit de gestories col·laboradores que t’ajudaran i t’assessoraran en aquest procés.

És legal pagar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya?
Sí, perquè pagant els impostos a l’ATC ja estàs complint amb la teva obligació tributària. És aquesta, com a intermediària, qui hauria de transferir els impostos a l’Estat espanyol.

Em poden sancionar per no pagar els impostos directament a l’Estat?
No, sempre i quan omplis convenientment els documents oficials, respectis el calendari i paguis el que pertoca en cada cas. L’ATC és un intermediari, per tant, estàs complint amb la teva obligació tributària.

Per què és important pagar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya?
Per situar el Govern en una posició de força de cara a la ruptura amb l’Estat espanyol. La part de la recaptació que controli Catalunya ja no la controlarà Espanya.

Puc fer sobirania fiscal si l’import és a retornar i no a pagar?
No podem exercir la sobirania fiscal si els nostres impostos ens surten a no pagar o a retornar.

Responsive image
Responsive image