Responsive image


Fer sobirania fiscal significa pagar els impostos estatals, habitualment recaptats per la hisenda espanyola, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Qualsevol persona física o jurídica que pagui taxes a la hisenda espanyola pot fer sobirania fiscal i atorgar el cobrament d’aquests impostos a la Generalitat. Aquesta acció és totalment legal, ja que les diferents administracions de l’estat actuen sota el principi de finestreta única.

Actualment la Generalitat tan sols recapta el 5,3% dels impostos que paguem les catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes.

Fer sobirania fiscal també significa empènyer el govern de Catalunya a enfortir l’Agència Tributària de Catalunya perquè gestioni un volum superior de recaptació i d’informació tributària. D’aquesta manera també contribuïm a forjar una de les eines imprescindibles per avançar cap a la culminació de la independència.

Per avançar cap a la independència de Catalunya hem d’enfortir les institucions catalanes. Després del cop del 155, i malgrat la poca predisposició de l’actual govern català per avançar cap a l’emancipació nacional, la sobirania fiscal és una acció que ens permetrà anar prenent poder a l’administració espanyola i atorgar-li a la catalana. La societat civil organitzada pot ser la clau per reforçar les nostres institucions i obligar-les a estar més ben preparades cap a la ruptura amb l’Estat espanyol.

Des de l’Assemblea animem les persones assalariades, empreses, autònoms, també les entitats, sindicats, patronals, partits polítics i les administracions públiques, a apoderar el govern de Catalunya perquè tingui el control de la major part possible de la recaptació dels impostos que paguen les catalanes i els catalans. Així, situem el Govern de la Generalitat en una posició de força de cara a la ruptura amb Espanya. La part de la recaptació que controla Catalunya ja no la controla Espanya.

Aquesta iniciativa de l’Assemblea no seria possible sense la feina feta anteriorment per la societat civil organitzada. L’any 2012, la plataforma Catalunya Diu Prou ja va impulsar la sobirania fiscal. Inicialment, vuit empreses i autònoms van posar en marxa aquest mecanisme de pagament i, posteriorment, la campanya va anar creixent sumant més empreses, autònoms, particulars i administracions públiques -especialment ajuntaments-. Al llarg d’aquest temps s’ha estat liquidant impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya amb èxit.

Responsive image
Responsive image
Responsive image