Responsive image

Carles Barcons: "Sobirania Fiscal és un pas per apoderar ciutadans"

Carles Barcon és el propietari de l'hotel Molí de la Torre. El Carles fa la sobirania fiscal des de 2012 i mai no ha tingut cap problema. Per ell, la sobirania fiscal és una eina important per declarar la independència.

Responsive image